Vivento

Takmer 40 rokov našej činnosti...
... kladieme dôraz na trvalo udržateľný harmonický rozvoj. Sledujeme najnovšie trendy, snažíme sa o originálny dizajn a dbáme na najvyššiu kvalitu každého výrobku. Vnímame očakávania a požiadavky zákazníkov, preto ponúkame možnosť navrhnúť a vyrobiť dvere podľa individuálnych preferencií. Naše dlhoročné skúsenosti a expertné znalosti nám pomáhajú zavádzať inovatívne riešenia a postupne rozširujeme svoju ponuku. Vďaka tomu získavame dôveru zákazníkov a zlepšujeme svoju pozíciu na trhu. Potvrdzujú to ceny a ocenenia, ktoré sme získali v poslednom roku: Gazela Biznesu – umiestnenie v rebríčku najdynamickejších malých a stredných podnikov, ako aj Diamant Forbesa – miesto v prestížnom rebríčku najrýchlejšie sa rozvíjajúcich fi riem v Poľsku.

V priebehu posledných rokov sme zainvestovali do nášho nového sídla a závodu s moderným automatizovaným strojovým parkom. Vďaka tomu sa zvýšilo spektrum našich možností, katalóg výrobkov sa rozširuje, a my otvárame ďalšie dvere do perspektívnej budúcnosti. Ďakujeme za vašu dôveru a ponúkame vám naše skvelé výrobky a riešenia.

 

Jan Kowal
majiteľ a tvorca značky

HISTÓRIA VIVENTO

 1. MÁJ 1984 ZAČIATKY VIVENTA
  Majiteľ firmy robí prvé kroky v stavebníctve, špecializuje sa na výrobu obkladov pod značkou SĘKPOL.

 2. ZAČATIE VÝROBY VONKAJŠÍCH DVERÍ

 3. ZAČATIE VÝROBY INTERIÉROVÝCH DVERÍ

 4. KÚPA PRVEJ VÝROBNEJ HALY

 5. SPUSTENIE PRVEJ VÝROBNEJ LINKY RÁMU

 6. EXPANZIA NA TRHY EURÓPSKEJ ÚNIE

 7. 30 ROKOV KVALITY SĘKPOL

 8. 29. októbra 2016 PREZENTÁCIA NOVEJ ZNAČKY VIVENTO

 9. EXPANZIA NA TRH SEVERNEJ AMERIKY

Menu
Menu