Vivento

Již téměř 40 let...
...se zaměřujeme na udržitelný a harmonický vývoj. Inspiraci čerpáme z nejmodernějších trendů a záleží nám na originálním designu a nejvyšší kvalitě každého výrobku. Nasloucháme očekáváním našich zákazníků, čímž zajišťujeme možnost navrhnout a vyrobit dveře přizpůsobené individuálním potřebám. Dlouholetá praxe a profesionální vědomosti nám pomáhají se zavedením inovativních řešení a umožňují rozšířit naši nabídku.

Právě díky tomu získáváme důvěru našich zákazníků a posilujeme naši pozici na trhu. Důkazem toho jsou i ocenění získaná v loňském a letošním roce: Gazela Biznesu – umístění v žebříčku nejdynamičtějších malých a středních fi rem, a Diament Forbesa – místo v prestižním žebříčku nejrychleji se rozvíjejících polských fi rem.

V průběhu posledních let jsme investovali do nového sídla a do továrny vybavené moderním, automatizovaným strojovým parkem. Ve výsledku nabízíme široké spektrum možností, rozšiřujeme náš produktový katalog a otevíráme další dveře do perspektivní budoucnosti. Děkujeme Vám za důvěru a zveme Vás k využití naší nabídky.

 

Jan Kowal
majitel a autor značky

 1. Květen 1984 ZAČÁTKY VIVENTO
  Majitel firmy dělá první krůčky v oboru stavebnictví
  a začíná se specializovat na výrobu obkládacích lišt pod značkou SĘKPOL.

 2. ZAHÁJENÍ VÝROBY VCHODOVÝCH DVEŘÍ

 3. ZAHÁJENÍ VÝROBY INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

 4. NÁKUP PRVNÍ VÝROBNÍ HALY

 5. SPUŠTĚNÍ PRVNÍ VÝROBNÍ LINKY NA ZÁRUBNĚ

 6. VSTUP NA TRH V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

 7. 30 LET KVALITY SĘKPOL

 8. 29. ŘÍJEN 2016 PŘEDSTAVENÍ NOVÉ ZNAČKY VIVENTO

 9. VSTUP NA SEVEROAMERICKÝ TRH

Menu
Menu